EVIRA: Kunnat tarkastavat D-vitamiinivalmisteiden omavalvontatietoja

OFF

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on pyytänyt kuntien valvontaviranomaisia tarkastamaan ravintolisäyritysten D-vitamiinivalmisteiden omavalvontatiedot ja analyysitodistukset. Tarkastuksen kohteena ovat ne D-vitamiinivalmisteet, joiden vitamiinipitoisuudet osoittautuivat FT Tarja Nurmen tutkimuksessa merkittävästi ilmoitettua alhaisemmiksi.

Evira on lähettänyt valvontapyynnöt niihin kuntien valvontayksiköihin, joiden alueella tutkimuksessa mainituista tuotteista vastaavat yritykset toimivat. Pyynnöt on lähetetty Helsingin ja Vantaan kaupunkien sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksiin, Espoon seudun, Länsi-Uudenmaan ja Tampereen kaupungin ympäristöterveyteen sekä Hämeenlinnan kaupungin ympäristöterveydenhuoltoon ja Oulun seudun ympäristötoimeen.

Valvontaviranomaisia on pyydetty lähettämään tiedot Eviraan 7.11.2012 mennessä, minkä jälkeen Eviran asiantuntijat arvioivat saamansa aineiston. Evira tiedottaa arvioinnista kokonaisuutena marraskuun puolivälissä.

Kyseessä ei ole terveysvaara ja asiaa selvitetään normaalien valvontakäytäntöjen mukaisesti. Kuluttajia pyydetään tarvittaessa kääntymään oman kuntansa elintarvikevalvonnan tai terveydenhuollon puoleen.

D-vitamiinivalmisteet kuuluvat ravintolisiin. Voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ravintolisiä ei tutkita ennen niiden tuloa markkinoille, eikä ravintolisille tarvitse hankkia ennakkohyväksyntää Evirasta. Ravintolisän turvallisuudesta kuluttajalle on aina vastuussa yritys.

Yrityksen velvollisuus on omavalvonnallaan varmistaa, tarvittaessa analyysein, että tuotteen koostumus vastaa pakkausmerkinnöissä annettuja tietoja. Kunnalliset elintarvikevalvontaviranomaiset valvovat yritysten omavalvonnan toteutumista. Mikäli puutteita havaitaan, kunnat valvovat, että yritykset korjaavat virheet.

Viranomaiset käyttävät elintarvikkeiden säädöstenmukaisuuden arvioinnissa soveltuvilla menetelmillä tehtyjen analyysien tuloksia, jotka hankitaan Eviran hyväksymiltä elintarvikelaboratorioilta.

Eviran hyväksymät laboratoriot ovat kansainvälisen standardin ISO/IEC 17025 mukaisesti akkreditoituja tai arvioituja. Akkreditoinnilla tarkoitetaan laboratorion pätevyyden toteamista. Se perustuu kansainvälisiin kriteereihin, joiden avulla laboratorion pätevyys ja sen antamien tulosten uskottavuus voidaan luotettavasti todeta.

FT Tarja Nurmen analyysituloksia markkinoilla olevista D-vitamiinivalmisteista julkaistiin Ylen Akuutti-ohjelmassa on julkaistiin 24.10.2012. Tutkija Nurmi on luvannut julkaista mittausmenetelmänsä suorituskykyä kuvaavat parametrit.

Lisää tietoja
ravintolisistä: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/ravintolisat/
Valtion ravitsemusneuvottelukunnan D-vitamiinisuosituksista: http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/erityisohjeet_ja_rajoitukset/

This post was written by , posted on November 1, 2012 Thursday at 1:23 pm