Eviran D-vitamiiniselvitys: Yritysten omavalvonta pääosin kunnossa

OFF

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kunnilta pyytämät selvitykset osoittivat, että yritysten D-vitamiinivalmisteita koskeva omavalvonta on pääosin kunnossa. Selvitys koski niitä yrityksiä ja ravintolisiä, joiden D-vitamiinipitoisuudet osoittautuivat FT Tarja Nurmen tutkimuksessa merkittävästi ilmoitettua alhaisemmiksi.

Evira lähetti valvontapyynnöt niihin kuntien valvontayksiköihin, joiden alueella tutkimuksessa mainituista tuotteista vastaavat yritykset toimivat. Kuntien valvontaviranomaisia pyydettiin tarkastamaan ravintolisäyritysten D-vitamiinivalmisteiden omavalvontatiedot ja analyysitodistukset.

Kaikista valvontayksiköistä saatiin selvitys asiasta. Selvitysten mukaan kaikki yritykset yhtä lukuun ottamatta ovat tutkituttaneet tuotteidensa D-vitamiinipitoisuuden hyväksytyssä elintarvikelaboratoriossa. Yksi tuotteista on tutkittu ulkomaisessa yliopistossa, mutta tuote on jo toimitettu analysoitavaksi myös akkreditoituun laboratorioon.

Ilmoitettuun D-vitamiinipitoisuuteen nähden tuotteita koskevat tulokset ovat hyväksyttäviä lukuun ottamatta yhtä näytettä, jossa oli D-vitamiinia 31 prosenttia alle ilmoitetun määrän. Tuotteille sallitaan 20 prosentin poikkeama ilmoitettavasta arvosta. Yritys on ryhtynyt valvontaviranomaisen ohjauksesta elintarvikelain velvoittamiin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi. Useimpien yritysten tutkituttamat erät olivat samoja kuin FT Tarja Nurmen tutkimuksessa. Omavalvontatietojen mukaan D-vitamiinipitoisuutta oli myös seurattu useissa yrityksissä rutiininomaisesti osana omavalvontaa.

Tarkemmat tiedot yritysten analyysitiedoista löytyvät Eviran internetsivuilta. http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/ravintolisat/ravintolisien_valvonta/

D-vitamiinivalmisteet kuuluvat ravintolisiin. Voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti viranomaiset eivät tutki ravintolisiä ennen niiden tuloa markkinoille eikä niille tarvitse hankkia ennakkohyväksyntää Evirasta.

Ravintolisän turvallisuudesta vastaa aina yritys, jonka velvollisuus on omavalvonnallaan varmistaa, tarvittaessa analyysein, että tuotteen koostumus vastaa pakkausmerkinnöissä annettuja tietoja. Kunnalliset elintarvikevalvontaviranomaiset valvovat yritysten omavalvonnan toteutumista.

Evira katsoo saadut selvitykset riittäviksi.

Lisää tietoja
ravintolisistä: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/ravintolisat/

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan D-vitamiinisuosituksista: http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/erityisohjeet_ja_rajoitukset/

This post was written by , posted on November 13, 2012 Tuesday at 10:00 am