B-vitamiinit yhteydessä masennukseen ja verenpaineeseen

OFF

Tuoreiden tutkimusten mukaan foolihapon ja B12-vitamiinin puutos on masennuksen riskitekijä. Lisäksi B-vitamiinit saattavat laskea verenpainetta.

Niukka foolihapon ja B12-vitamiinin saanti lisää melankolisten masennusoireiden, kuten mielialan laskun riskiä, osoitti lääketieteen lisensiaatti Jussi Seppälän väitöstutkimus.

Tutkimuksen aineisto kattoi 2868 henkilön tiedot, jotka kerättiin väestörekisteristä vuonna 2007. Melankolista masennusoireista kärsivien ryhmää verrattiin ryhmään, jossa ei todettu masennuksen oireita.

Melankolisten oireiden riski havaittiin lähes puolet pienemmäksi niillä, joilla foolihapon saanti oli suurinta, verrattuna pienimmän saannin ryhmään. Korkeimman B12-vitamiinipitoisuuden ryhmässä melankolisten oireiden suhteellinen riski oli liki kolme kertaa pienempi matalimpaan nähden.

Tutkimuksessa melankolista ja ei-melankolista masennusta, johon liittyy muun muassa ahdistuneisuutta ja alhaista itsetuntoa, tarkasteltiin erikseen. Ei-melankoliset masennusoireet eivät liittyneet B-vitamiinin puutokseen, mutta niiden havaittiin liittyvän metabolisen oireyhtymän riskiin.

Toinen tuore tutkimus puolestaan osoitti, että monilla B-vitamiineilla voi olla myös verenpainetta alentavia vaikutuksia.

Ainakin B1-vitamiini, B2-vitamiiini ja B-vitamiineihin lukeutuvan foolihapon pitoisuuksien suurentuminen liittyi verenpaineen alenemiseen. Lisäksi fosfori, magnesium ja rauta liittyivät alhaisempaan verenpaineeseen, mikä on havaittu myös aiemmin.

B-vitamiinien verenpainevaikutus näyttäisi tulevan lähinnä ravinnosta, joten verenpainetaudin hoidossa ja ehkäisyssä olisi hyvä huomioida potilaan ruokavalio paljon laajemmin kuin vain suolan ja alkoholin osalta.

Tutkimusaineisto perustui 40–59-vuotiaiden miesten ja naisten yksityiskohtaisiin ravitsemustietoihin, joita kerättiin 4700 henkilöltä. Tutkimus julkaistiin Circulation-lehdessä. (MS)

Lääketieteen lisensiaatti Jussi Seppälän psykiatrian alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa 30.11.2012 .

This post was written by , posted on November 24, 2012 Saturday at 6:11 pm