EVIRA: Tutkittujen D-vitamiinivalmisteiden pitoisuudet hyväksyttäviä

OFF

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tutkitutti kaksi D-vitamiinivalmistetta, joiden D-vitamiinipitoisuus kyseenalaistettiin Itä-Suomen yliopiston uusintatutkimuksessa. Eviran saamien tutkimustulosten mukaan myös nämä tuotteet sisälsivät hyväksyttävän määrän D-vitamiinia pakkausmerkinnöissä ilmoitettuun määrään nähden.

Kahden tutkitun tuotteen, Force Vitamin D3:n (Force Sports Nutrition) ja Mega D3:n (Manninen Nutraceuticals), D-vitamiinipitoisuus vastasi ilmoitettua, kun otettiin huomioon sallittu 20 prosentin poikkeama ilmoitetusta sekä käytetyn analyysimenetelmän mittausepävarmuus.
Eviran pyynnöstä kyseisiä yrityksiä valvovien kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset ottivat tuotteiden markkinoilla olevista eristä viralliset valvontanäytteet (5 purkkia/erä). Näytteet lähetettiin sinetöityinä Eviraan, joka toimitti näytteet eteenpäin akkreditoituun elintarvikelaboratorioon D-vitamiinipitoisuustutkimuksiin.

Marraskuussa 2011 Evira selvitti ravintolisäyritysten D-vitamiinivalmisteiden omavalvontatietoja ja analyysitodistuksia. Selvityksessä mukana olleiden yritysten omavalvonta oli pääosin kunnossa. Tarkastuksen kohteena olivat ne D-vitamiinivalmisteet, joiden vitamiinipitoisuudet osoittautuivat FT Tarja Nurmen tutkimuksessa merkittävästi ilmoitettua alhaisemmiksi.

Evira katsoo asian käsittelyn päättyneeksi.

Ravintolisän turvallisuudesta ja määräystenmukaisuudesta vastaa aina yritys, jonka velvollisuus on omavalvonnallaan varmistaa, tarvittaessa analyysein, että tuotteen koostumus vastaa pakkausmerkinnöissä annettuja tietoja. Kunnalliset elintarvikevalvontaviranomaiset valvovat yritysten omavalvonnan toteutumista.

Lisää tietoja
• ravintolisistä: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/ravintolisat/
• Valtion ravitsemusneuvottelukunnan D-vitamiinisuosituksista: http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/erityisohjeet_ja_rajoitukset/

Categories: D-Vitamiini, EVIRA
This post was written by , posted on December 19, 2012 Wednesday at 10:26 am