Itä-Suomen yliopisto: Kuka hyötyy D-vitamiinivalmisteista?

OFF

Tutkimalla D-vitamiinista riippuvien geenien ilmentymistä voidaan selvittää, kenelle D-vitamiinivalmisteista on hyötyä, osoittaa suomalaistutkimus, joka julkaistiin vastikään PLOS One-lehdessä.

Väestötutkimusten mukaan D-vitamiinin puute voi lisätä kroonisten sairauksien riskiä ja heikentää vastustuskykyä. Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa toteutetun tutkimuksen osallistujat saivat pimeänä vuodenaikana noin viiden kuukauden ajan päivittäin joko 40 tai 80 mikrogramman D-vitamiinivalmisteen tai lumelääkkeen. Tutkimus osoitti, että ainoastaan osalla henkilöistä D-vitamiinista riippuvien geenien ilmentyminen muuttui rasvakudoksessa ja veren valkosoluissa, monosyyteissä. Seerumin D-vitamiinitasot tai niiden muutokset eivät siis kerrokaan yksiselitteisesti sitä, kuka voi hyötyä suuremmista annoksista.

Tutkijat päättelivät, että niillä henkilöillä, joilla D-vitamiinista riippuvien CD 14- ja trombomoduliinigeenien ilmentyminen ei muuttunut D-vitamiinin annon myötä, D-vitamiinipitoisuus oli jo riittävä tai heillä oli häiriö D-vitamiinin hyödyntämisessä, mikä vaatii jatkotutkimuksia. Tutkijat pitävät kudoksien D-vitamiinista riippuvien geenien ilmentymisen tutkimusta uutena keinona arvioida, ketkä pitkällä aikavälillä hyötyvät D-vitamiinitäydennyksestä.  Tätä havaintoa vahvisti myös se, että tarkastelemalla geenien ilmentymisen muutosta voitiin tunnistaa myös ne henkilöt, joilla erään tulehdustekijän, interleukiini-6:n pitoisuus aleni D-vitamiinitason noustessa veressä.

Tutkimusartikkeli liitteenä ja verkossa:

Carlberg C, Seuter S, de Mello VDF, Schwab U, Voutilainen S, et al. (2013) Primary Vitamin D Target Genes Allow a Categorization of Possible Benefits of Vitamin D3 Supplementation. PLoS ONE 8(7): e71042. doi:10.1371/journal.pone.0071042 http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0071042

 

This post was written by , posted on August 13, 2013 Tuesday at 10:14 am