Tyrniöljyllä edullisia vaikutuksia intiimialueen limakalvoihin

OFF

Sea buckthorn Finland

Kliinisessä tutkimuksessa havaittiin tyrniöljyn syömisen parantavan emättimen limakalvon eheyttä kuivuusoireita kokevilla naisilla. Lisäksi saatiin viitteitä tyrniöljyn hyödyllisestä vaikutuksesta emättimen terveyttä laajemmin kuvaavaan emättimen terveysindeksiin.

Limakalvojen oheneminen ja kuivuminen, urogenitaalialueen atrofia, liittyy tyypillisesti estrogeenin vähenemiseen vaihdevuosien aikana. Oireita, kuten emättimen kuivuuden, kutinan ja polttelun tunnetta kokee jopa yli 40 % vaihdevuodet ohittaneista naisista. Oireita esiintyy myös nuoremmilla naisilla esimerkiksi imetyksen ja tiettyjen lääkitysten yhteydessä.

Tyrniöljyn vaikutuksia emättimen atrofiaan selvitettiin satunnaistetussa, lumekontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa, johon osallistui yli 100 emättimen kuivuusoireita kokevaa 55-75-vuotiasta naista. Naiset söivät kolmen kuukauden ajan päivittäin 3 g joko tyrniöljyä tai lumeöljyä. Kokeen alussa ja lopussa gynekologi arvioi ja pisteytti tutkimushenkilöiden emättimen limakalvojen eheyden ja muun terveyden. Lisäksi tutkimuksen aikana henkilöiden kokemia emättimen atrofian oireita seurattiin oirekyselyin ja –päiväkirjoin.

Verrattuna lumeryhmään, merkitsevästi suuremmalla osalla tyrniryhmän tutkimushenkilöistä emättimen limakalvon eheys parani kokeen aikana. Lisäksi havaittiin tyrniöljyryhmässä positiivinen trendi useita osa-alueita kuvaavassa emättimen terveysindeksissä. Tämä vaikutus ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä.

Havaitut edulliset limakalvovaikutukset johtuvat todennäköisesti vakioidun tyrniöljyn useiden komponenttien yhteisvaikutuksesta. Pulppi- ja siemenöljyn seos sisältää runsaasti välttämättömiä, rasvahappoja, E-vitamiinia sekä karotenoideja, mukaan lukien A-vitamiinin esiasteena toimivaa beta-karoteenia. Näillä yhdisteillä tiedetään olevan vaikutuksia mm. tulehduksen säätelyyn ja limakalvojen normaaliin toimintaan.

Tutkimus tehtiin Turun Gynekologikeskuksessa, jossa kokeen vastaavana lääkärinä toimi professori Risto Erkkola. Tutkimusryhmän muut jäsenet olivat T&K-päällikkö FT Petra Larmo Aromtech Oy:stä, professorit Heikki Kallio ja Baoru Yang Turun yliopistosta sekä Juha Hyssälä Statfinn Oy:stä. Tutkimuksessa käytetty tyrniöljy oli Aromtech Oy:ssä Torniossa ylikriittisellä hiilidioksidiuutolla valmistettua vakioitua SBA24®-öljyä, joka sisälsi sekä tyrnimarjan pehmeän osan öljyä että tyrnin siemenöljyä.

Viite: Larmo P, Yang B, Hyssälä J, Kallio H, Erkkola R. Effects of sea buckthorn oil intake on vaginal atrophy in postmenopausal women: A randomized, double-blind, placebo-controlled study. Maturitas (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.maturitas.2014.07.010

This post was written by , posted on August 13, 2014 Wednesday at 3:09 pm