Pitkäketjuiset omega-3-rasvahapot ja sydän- ja verisuonitaudit

OFF

Yhteenveto meta-analyysistä

Kesäkuussa 2012 julkaistu systemaattinen katsaus Pitkäketjuiset omega-3-rasvahapot ja sydän- ja verisuonitaudit (lähde 1) sisältää 21 tutkimusta. Sen tavoitteena on ollut koota yhteen tieto omega-3-rasvahappojen vaikutuksesta sydän- ja verisuonitapahtumiin. Mukaan otetut tutkimukset olivat satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia sekä kliinisiä tutkimuksia, joihin liittyi omega-3-rasvahappojen käyttö vähintään 6 kuukauden ajan.

Keskimääräinen omega-3-annos oli 0,3 grammasta päivässä 6,9 grammaan päivässä ja kesto 6 kuukaudesta 9 kuukauteen. Eri tuloksia tarkasteltaessa osallistujien lukumäärä oli 41560:stä 50468:aan.

Tutkimuksessa havaittiin, että minkä tahansa tyyppisen sydän- ja verisuonitapahtuman riski väheni yleisesti 10 %, sydänperäisen kuoleman riski pieneni 9 %, verisuonitapahtumien riski väheni 18 % ja kokonaiskuolleisuuden trendi oli aleneva (5 %). Useimmissa analysoiduista tutkimuksista oli mukana henkilöitä, joilla oli runsaasti sydäntapahtumia.

Johtopäätökset: meriperäiset omega-3-rasvahapot ovat tehokkaita ennaltaehkäistäessä sydän- ja verisuonitapahtumia, sydänperäistä kuolemaa ja sepelvaltimotapahtumia, erityisesti henkilöillä, joilla on korkea sydän- ja veri suonitautien riski.

Tämän meta-analyysin vertaaminen äskettäin JAMA:ssa (lähde 2) julkaistuun samantyyliseen analyysiin

Molemmissa näistä meta-analyyseistä seulottiin aluksi lähes 4 000 artikkelia, ja rajoitettiin määrä 20 tutkimukseen (lähde 2) ja 21 (lähde 1) tutkimukseen. 12 näistä tutkimuksista esiintyy molemmissa analyyseissä, ja ne molemmat sisältävät joitakin yleisimmin tunnetuista tutkimuksista, kuten GISSI, GISSI HF, DART II ja JELIS. Tästä analyysistä (lähde 1) on poistettu kolme tutkimusta, jotka sisältyivät Rizos et al. (lähde 2) analyysiin. Syynä olivat tutkimusmenetelmiin liittyvät kysymykset tai yleisessä tiedossa oleva epäilys vilpillisistä tuloksista.

Nämä kaksi analyysiä osoittavat, että samalla alueella suoritetut meta-analyysit voivat johtaa kahteen hyvin erilaiseen johtopäätökseen. Tulokset ovat riippuvaisia tutkimuksien mukaanottokriteereistä ja merkitsevyydelle asetetusta tasosta.

Julkisesti saatavilla oleva tieteellinen näyttö kokonaisuudessaan osoittaa EPA:n ja DHA:n hyödyn sydän- ja verisuonitautien kannalta terveessä väestössä sekä valtaosalla väestöstä, jolla on jo olemassaolevia sydän- ja verisuonitauteja. Kuluttajien tulisi siis jatkaa omega-3-tuotteiden käyttöä sydänterveytensä takaamiseksi. Pitkäketjuisista, merellisistä omega-3-rasvahapoista kannattaa huomioida myös DHA:n vaikutukset aivotoimintoihin.

Long chain omega-3 fatty acids and cardiovascular disease a systematic (Pdf)

Lähteet:

1. Delgado-Lista, J., Perez-Martinez, P., Jose Lopez-Miranda, J. and Perez-Jimenez, F. Long chain omega-3 fatty acids and cardiovascular disease: a systematic review. British Journal of Nutrition; Vol 107: s. 201-213.

2. Rizos EC Ntzani EE Bika E Kostapanos MS and Elisaf MS (2012). Association between omega-3 fatty acid upplementation and risk of major cardiovascular disease events: A systematic review. JAMA 308:1024-1033.

This post was written by , posted on September 28, 2012 Friday at 9:56 am