Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry: Luontaistuoteala ei luota kohu d-vitamiinivalmistetutkimuksen tuloksiin

OFF

Luontaistuotealan liitoilla on suuret epäilyt siitä, että Itä-Suomen yliopiston D-vitamiinivalmistetutkimuksen tulokset eivät ole luotettavia. Useat D-vitamiinivalmistajat ja markkinoijat ovat toimittaneet jälleenmyyjille ja liitoille analyysitodistukset, jotka osoittavat, että heidän D-vitamiinivalmisteensa sisältävät riittävän määrän D-vitamiinia. 

Taustaa
Itä-Suomen yliopistossa tutkittiin 26 D-vitamiinivalmistetta. Tulosten mukaan niistä vain seitsemässä oli vähintään 80 prosenttia pakkauksessa ilmoitetusta D-vitamiinimäärästä. Tulosten julkaisu aiheutti useiden D-vitamiinivalmisteiden poistamisen myynnistä. Evira on epäillyt Itä-Suomen yliopiston tutkimustuloksia, mutta selvittää kuntien terveystarkastajien kanssa D-vitamiinivalmisteiden pakkausmerkintöjen oikeellisuutta.

Itä-Suomen yliopiston tutkimustulosten luotettavuus epäilyttää alan toimijoita
Useiden D-vitamiinivalmistajien ja markkinoijien akkreditoidussa puolueettomassa laboratoriossa tehdyt tulokset poikkeavat Itä-Suomen yliopiston tekemistä analyyseistä.

Epäilyt Itä-Suomen yliopiston D-vitamiinivalmistetutkimuksen tuloksien luotettavuudesta perustuvat siihen, että yliopiston käyttämä oma tutkimusmenetelmä ei ole akkreditoitu ja yliopiston käyttämä laboratorio ei ole elintarviketurvallisuusviranomaisen hyväksymä elintarvikelaboratorio. Lisäksi Itä-Suomen yliopistolla ei ole hyväksytyiltä laboratorioilta vaadittavaa ISO 17025 laatujärjestelmää. D-vitamiinin analysoiminen erilaisista tableteista on vaativaa ja siksi analysoinnissa tulisi käyttää akkreditoituja laboratorioita, joilla on D-vitamiinin analysointiin hyväksytty menetelmä.

Luontaistuotealan liittojen mielestä Itä-Suomen yliopiston D-vitamiinivalmistetutkimuksen tulokset olisi tullut tarkistuttaa akkreditoidussa laboratoriossa ennen niiden julkaisua.

Liitot toivovat, että kuluttajia, viranomaisia ja alan yrittäjiä hämmentänyt kohu saadaan ratkaistua mahdollisimman pian ja Itä-Suomen yliopiston D-vitamiinivalmistetutkimuksen tulosten luotettavuus selvitetään puolueettomassa akkreditoidussa laboratoriossa.

Tuotteista ja analyysitodistusten tuloksista tehty taulukko on julkaistu Ravintolisätiedotus –sivustolla, jossa sitä myös päivitetään uusien analyysitodistusten mukaan (www.ravintolisatiedotus.fi). Uusia analyysitodistuksia on tulossa viikoittain, joten ajantasainen lista kannattaa käydä katsomassa myös myöhemmin.

Yksittäisiin D-vitamiinivalmisteisiin liittyvät kysymykset toivotaan esitettävän suoraan yrityksiin, kuten myös mahdolliset analyysitodistuspyynnöt.

This post was written by , posted on October 26, 2012 Friday at 1:08 pm